Facebook
WIELODONICZKI - DONICZKOPALETY - PALETY ROZSADOWE - MULTIPLATY - MINISZKLARENKI - www.jrk.com.pl, tel. tel. 62 74 23 879 | biuro@jrk.com.pl

Miniszklarenka MS 38x38x45/36 kw.

Miniszklarenka MS 38x38x45/36 kw.

Wymiary pojedynczej komórki

Wymiary zewnętrzne: 160 x 525 mm
Ilość komórek: 36 szt.

Przykładowe zastosowanie:

Miniszklarenka stwarza optymalne warunki mikroklimatyczne dla kiełkowania nasion, oraz ukorzeniania sadzonek zielnych w warunkach domowych. Rośliny wyprodukowane w miniszklarenkach posiadają własne zwarte bryłki korzeniowe, przez co ich jakość dorównuje roślinom wyprodukowanym w profesjonalnej uprawie ogrodniczej.